www.ourerasmusplus.cba.pl

Miło nam poinformować, że Klub Sportowy PODWAWELSKI Kraków otrzymał Akredytację w ramach Programu Erasmus + Dziedzinie  młodzieży  Akcja 1 - KA150. Akredytacja została przyznana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na lata 2023-2027. Przyznanie Akredytacji oznacza otwarcie uproszczonego systemu wnioskowania  i  jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością młodzieży w ramach programu Erasmus +.

Akredytacja  2022-1-PL01-KA150-YOU-000103449

Regulamin rekrutacji


   W ramach przyznanej akredytacji w programie Erasmus + nasz Klub prowadzi działania w zakresie międzynarodowej integracji, wykluczenia społecznego, dobrostanu psychicznego oraz ma wpływ na europejski wymiar kształcenia młodzieży. W tym tygodniu odbyły się spotkania grupy projektowej, przydzielone zostały zadania i zatwierdzony został plan pracy. Nasza aktywność w projektach unijnych ma duże oddziaływanie na funkcjonowanie całego klubu oraz uatrakcyjnia jego ofertę.

https://www.facebook.com/share/r/r5WbgXKXmKwVwEer/?mibextid=UalRPS

   Koniec roku  obfitował w same sukcesy związane z Akredytacją 2023-2027 programu Erasmus + najważniejszy był pozytywny finał i podpisanie umowy z Narodową Agencją Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji a już w weekend, odbyła się pierwsza wizyta przygotowawcza i spotkanie z nowym partnerem projektowym. Organizacja MEGARock nigdy nie była naszym partnerem i po raz pierwszy weźmie udział w realizacji projektu „Garden of kindness” w roku 2023/2024. Główne działanie planujemy na sierpień 2024. Spotkanie liderów oraz zatwierdzenie wstępnego harmonogramu działań to główne tematy spotkania.

   Również w grudniu gościliśmy w naszym klubie nauczycieli z Hiszpanii z Uniwersytetu IES Los Cerros. Od kilku lat w ramach projektów unijnych i programu Erasmus+ studenci z Hiszpanii odbywają praktyki w KS Podwawelski. Daniel, Rebeca i Carlos to najbardziej zapamiętani studenci, którzy swoim zaangażowaniem i kreatywnością skradli serca naszych zawodników i uczniów klas sportowych. Dziękuję Ewa Ludwikowska i Mateusz Gwiazda za profesjonalne poprowadzenie spotkania, zaangażowanie w promocję klubu i działania projektowe #frse
MAMY TO! "Stacja kreatywnych myśli" wygrywa w 2020


www.ourerasmusplus.cba.pl 

http://www.kropka-gazeta.pl/wp-content/uploads/2020/10/wydanie1.pdf

       

Działania projektowe  rozpoczęliśmy 10.05.2020 r w dość nietypowej i trudnej sytuacji panującej na świecie. 

Głównym działaniem projektu była  8 dniowa wymiana młodzieży z Polski, Chorwacji i Włoch zrealizowana w dniach  22.08.2020 - 29.08.2020 w Krakowie. 

Kraków był i jest najlepszym miejscem na promocję i upowszechnianie rezultatów projektu. Po organizacji pięciu różnych projektów unijnych najwięcej mówiło się o tym jednym, tym zrealizowanym w Krakowie w 2015 roku. Tak też jest i tym razem. Był  to nasz pierwszy projekt z włoskim partnerem i trzeci z partnerem z Chorwacji. Większość zadań zrealizowaliśmy w obiektach Klubu PODWAWELSKI najważniejsze z nich to: debata z Radną Miasta Krakowa, dzień kultury włoskiej i chorwackiej, budowa „Stacji kreatywnych myśli”. Z krakowska młodzieżą spotkaliśmy się w Szkole Podstawowej Nr 25,  a w terenie, w centrum Krakowa odbył się dzień kultury polskiej do którego zaangażowaliśmy lokalna społeczność. 

W działaniach  wzięło udział 17 osób z każdego kraju w tym jeden lider odpowiedzialny za swoją grupę. W projekcie była zdecydowana przewaga kobiet i uczestników w  wieku 13-17 lat, wszyscy bardzo  zaangażowani i zmotywowani do dziamań projektowych. Dodatkowo nad całą grupą czuwał koordynator wybrany z kraju beneficjenta. Była to szansa na nowe doświadczenia w organizacji grupy, planowania i ewaluacji. Postawiliśmy na wszechstronność zainteresowań, która miała wpływ na wybór metod pracy w grupach, nauczyliśmy się od siebie pracy w innych warunkach, dzieliliśmy się doświadczeniem i umiejętnościami. W projekcie uczestniczyły osoby  z mniejszymi szansami byli to ludzie z rozbitych rodzin dla których projekt był jedyną okazją współpracy w grupie międzynarodowej.

 

- Projekt spełnił oczekiwania w obszarze  integracji, poznaniu oraz przełamywaniu barier, wyrównał szanse i wzmocnił działania włączenia społecznego. Zdobyliśmy umiejętności i wiedzę, która stanie się zachętą do realizacji kolejnych pomysłów. Młodzież chce odkrywać i brać udział w nowych działaniach. Teraz dbamy o to aby rezultaty projektu były trwałe, miały wpływ na uczestników, na zmianę ich myślenia i działania. Wymiana odniosła  pozytywny wpływ na umiejętności językowe, głównie j.angielski a to procentuje podczas nauki i pracy - powiedział lider grupy polskiej.

 

Fundamentalnym założeniem projektu była integracja młodzieży europejskiej, kreatywna edukacja międzykulturowa i praca z młodzieżą realizowana poprzez wspólne warsztaty, spotkania, meetingi, konferencje i liczne panele dyskusyjne.

Nasza grupa połączyła  poprzez aktywność fizyczną młodzież różnych krajów. Przełamywanie barier, pokonywanie słabości i poszukiwanie różnych dróg do realizacji celów były  kluczowymi zadaniami  projektu.

Kolejnym naszym celem pracy z młodzieżą, było wychowanie w zdrowiu fizycznym i psychicznym, osiąganie dobrostanu i równowagi, utrwalanie tradycji kultury i odpowiedzialności za wspólne dobro, promowanie zdrowego stylu życia przez zajęcia sportowe, nawyki żywieniowe oraz walkę z nałogami. 

Zbudowaliśmy  "Stację kreatywnych myśli" - stacje jako miejsce gdzie z

pomocą mapy wielu  metod działania i z pomocą ludzi, rozwiążemy swój problem i dotrzemy do zamierzonego celu. Wspólnie usystematyzowaliśmy nasze główne problemy i znaleźliśmy drogę do rozwiązania i poradzenia sobie z nimi.

 

Nadrzędne potrzeby mieli  uczestnicy z mniejszymi szansami. Wspólne działanie wywarło wpływ na świadomość i motywację w życiu codziennym, najbardziej doceniali możliwość pracy w międzynarodowym gronie, doskonalenie języka angielskiego przez wspólne rozmowy i debaty. Głównymi potrzebami jakie chcieliśmy zrealizować to integracja, rozmowa i wspólne działanie. Czynniki bardzo proste ale czasami dla wielu z nas niewykonalne. Dzięki projektowi wszystko udało się na sto procent 

- I can't describe how grateful and thankful I am to be part of this awesome expirience. Everything was so perfectly prepared, every training was great, trip to Zakopane was beautiful, activities and people were awesome. Also big thanks to whole team Podwawelski for your hard work to prepare this beautiful 7 days and your selfless hospitality in every second of the day. 

This experience put a little light in this dark times. Thank you and till next time” - powiedział uczestnik z Chorwacji

        

Piszą o nas! Meeting z Radną Miasta Krakowa

FESTIWAL KULTURY WŁOSKIEJ 

FESTIWAL KULTURY CHORWACKIEJ 


FESTIWAL KULTURY POLSKIEJ 
EQUILIBRIUM POINT 

POLSKA-CZECHY-CHORWACJA

CZERNICHÓW 17.08.2017-25.08.2017

www.ourerasmusplus.cba.pl 

 

To był piąty, jubileuszowy projekt jaki zrealizowaliśmy  dzięki programom unijnym. „Equilibrium Point” był  kontynuacją projektu z 2016 roku „My wellness my life” , który poprzez różnorodną aktywność i taniec doprowadził  do harmonii i dobrostanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Do poszukiwania dróg i metod osiągania „punktu równowagi” zaprosiliśmy zaprzyjaźnionych partnerów z Czech oraz nowych partnerów z Chorwacji,  którzy współpracowali  z nami przy projekcie „My wellness my life”. Zrealizowaliśmy  projekt w malowniczym terenie Jeziora Żywieckiego  gdzie łączą się góry i jeziora, z daleka od Krakowa.  Zwracaliśmy uwagę na różnorodność postrzegania sytuacji w zależności od miejsca.
Kraków dla realizacji projektu 2016 roku był nieograniczonym miejscem promocji i upowszechniania programu Erasmus+. Odwiedziliśmy Kraków wróciliśmy na Rynek Krakowski i nawiązaliśmy kontakt z lokalną społecznością, poprzez taneczny spektakl. Dotarliśmy do szkół i ludzi z którymi rozpoczęliśmy prace w ubiegłym roku. To były niesamowite odczucia gdy spotkaliśmy się kolejny raz i przeprowadziliśmy   szeroko pojęte działania międzykulturowe, które mieliśmy  zaplanowane w harmonogramie. Każdy nowy projekt to nowy teren, nowe wrażenia i metody działań. Ten pozostanie niezapomniany.  Sprawdzaliśmy  liderów i uczestników jak poradzą sobie z celami i założeniami projektu w nowych warunkach. W projekcie „Equilibrium Point” wzięło  udział 55 uczestników, po 18 z każdego kraju.Nad projektem  czuwał koordynator wybrany z kraju beneficjenta. 
Głównym celem naszego projektu było rozwijanie naszej pasji do tańca oraz wykorzystanie jej do budowania pozytywnych relacji między naszymi krajami jak i do  integracji europejskiej młodzieży. 
Wszyscy którzy się spotkali interesują  się tańcem, uczą się w swoich miejscach  zamieszkania, a projekt był dla nich jedyną szansą, aby spotkać się i uczyć się  w  międzynarodowym gronie.  
Uczestnictwo w wielu warsztatach tematycznych, meetingach i panelach dyskusyjnych pomogło nam odkryć  metody pracy z ciałem i umysłem, tak aby żyć w harmonii i dobrostanie. Uzdrawiający taniec, taniec przełamujący bariery  to były  przewodnie tematy naszych działań. Do tych rozważań zaprosiliśmy  wszystkich naszych dotychczasowych partnerów z którymi do tej pory współpracowaliśmy: Klub Twist Rićany z Czech i Klub TIM Varna z Bułgarii. Podczas tej międzynarodowej telekonferencji z okazji jubileuszu pięciolecia udziału w programach unijnych zebraliśmy  przed ekranami i zintegrowaliśmy większość naszych uczestników, liderów i koordynatorów. To było duże i nowatorskie działanie, na którym chcieliśmy  poznać się wzajemnie, dowiedzieć się więcej o  działaniach, kulturze i obyczajach oraz wpływie projektu na te osoby. Wymienialiśmy  się doświadczeniami i obserwacjami oraz uczyliśmy się  od siebie nawzajem.  Większość naszych działań skierowana była  na  promocję tańca, zdrowego  stylu życia oraz aktywny wypoczynek  na świeżym powietrzu.  Warsztaty taneczne będą świetną okazją do poprawy swoich umiejętności ale także integracji uczestników. Dodatkowo podczas projektu rozmawialiśmy o tolerancji, stereotypach i aktywności społecznej. Wykorzystaliśmy  takie metody jak coaching, wspólne warsztaty ruchowe, plastyczne, gry i zabawy integracyjne, konkursy, dyskusje czy spotkania z miejscową młodzieżą, quizy, kalambury i inne. Po raz pierwszy założyliśmy  projektową stronę internetową www.naszerasmusplus@pl.  To był przełom w naszych działaniach i upowszechnianiu rezultatów.  Przy każdej okazji doskonaliliśmy nasze umiejętności językowe. Stworzyliśmy  słownik najpotrzebniejszych zwrotów. Finałem naszego projektu był  spektakl taneczno-akrobatyczny nawiązujący tematyką do ekologii ”The last man on earth” . Relacja fotograficzna nowatorskiej improwizacji tanecznej są  otwartą dokumentacją projektu, który prezentujemy   w swoich  miastach dla lokalnej społeczności. Chcemy w ten sposób pogłębić wzajemne zrozumienie między młodzieżą z naszych krajów.

 


MY WELLNESS MY LIFE - ERASMUS+ 2016

POLSKA-CZECHY-CHORWACJA

KRAKÓW 20.08.2016 - 28.08.2016 

 

"MY WELLNESS MY LIFE" was our project developed in cooperation with a partner of the Czech Republic and new partner of the Croatia. This was the first time of our cooperation with Croatia. The project took place in Poland near Krakow. 55 persons participaded in this project, 18 from each country. Our project was supervised by coordinator from the beneficiary country. All of us are practicing dance, learning in our cities and this project was the only one opportunity to meet and practise in multinational group.Participation in a number of thematic workshops, meetings and discussions helped us to discover the different nature of dance, also we were studying the "philosophy of motion" and got to know European dancers community. We talked about how dance developed in our countries, which helped us to overcome cultural differences. The main goal of our project was to develop our passion for dance and we used it to build positive relations between our countries. We learned each other better and learned more about our history, culture and customs. We exchanged experiences and observations, and learned from each other. We wanted to promote dance, healthy lifestyle and active leisure. Dance workshops was a great opportunity to improve our skills but also the integration of the participants. During the project we talked also about tolerance, stereotypes and social activity. We used methods such as coaching, workshops, games and integration activities, discussions and meetings with local youth. Also we improved our language skills to create a dictionary of most essential phrases. The finale of our project was a performance of dance and acrobatic showed roots of the Rock'n'Roll and figure of Elvis Presley, entitled "Return of the King". The results of our group work and activities of the project were presented to the audience on the Market Square in Krakow.That was our method to intensify good relation between young people from three countries.


Projekt pod tytułem ”MY WELLNESS MY LIFE" stworzyliśmy we współpracy z zaprzyjaźnionym partnerem z Czech oraz nowym partnerem z Chorwacji. To była nasza pierwsza współpraca z Chorwacją.Spotkanie projektowe odbyło się w Polsce w Krakowie. Wzięło w nim udział 55 uczestników, po 18 z każdego kraju. Nad projektem czuwał koordynator wybrany z kraju beneficjenta. Wszyscy zainteresowani tańcem, uczymy się w
swoich miejscach zamieszkania, projekt był dla nas jedyną szansą, na spotkanie i uczenie się w międzynarodowym towarzystwie. Uczestnictwo w wielu warsztatach tematycznych, meetingach i panelach dyskusyjnych pomogło nam odkryć inną naturę tańca, zrozumieliśmy filozofię ruchu jak i poznaliśmy tańce z różnych krajów Europy np: taniec Chorwacki. Rozmawialiśmy o tym jak taniec rozwijał się w naszych krajach, co pomogło nam pokonać różnice kulturowe. Głównym celem naszego projektu było rozwijanie pasji do tańca oraz wykorzystanie jej do budowania pozytywnych relacji między naszymi krajami. Poznaliśmy się wzajemnie, dowiedzieliśmy się więcej o naszej historii, kulturze i obyczajach. Wymienialiśmy się doświadczeniami i obserwacjami oraz uczyliśmy się od siebie nawzajem. Postawiliśmy wszystko na promocję taniec i zdrowego stylu życia oraz na aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Warsztaty taneczne były świetną okazją do poprawy swoich umiejętności ale także integracji uczestników. Podczas trwania projektu rozmawialiśmy też o
tolerancji, stereotypach i aktywności społecznej. Wykorzystaliśmy takie metody jak coaching, wspólne warsztaty ruchowe, plastyczne, gry i zabawy integracyjne, konkursy, dyskusje czy spotkania z miejscową młodzieżą, quizy, kalambury i inne. Przy okazji doskonaliliśmy nasze umiejętności językowe. Stworzyliśmy słownik najpotrzebniejszych zwrotów. Finałem naszego projektu był spektakl taneczno-akrobatyczny sięgającykorzeniami do twórcy rock'n'rolla Elvisa Presleys, pt ”Powrót Króla”, który zaprezentowaliśmy szerokiej publiczności na RYNKU GŁÓWNYM w Krakowie. Relacja fotograficzna, filmowa, nowatorskiej improwizacji tanecznej są otwartą dokumentacją projektu, który zaprezentowaliśmy już w swoich miastach dla lokalnej społeczności . Chcieliśmy w ten sposób pogłębić wzajemne zrozumienie między młodzieżą z naszych krajów."

 Finaly results - video! 

 

 

Czech day.

Croatia Day.

Polish Day. 


Graffiti 

 

 

Dance Meeting with Anita.

New activti.

CRACOW 2016 "My Wellness My Life"


Pierwszy raz zorganizowaliśmy projekt w naszym mieście Krakowie. Uparcie dążyliśmy do celu. Był to ważny moment dla naszej grupy ponieważ dużo sie mówiło o naszych dotychczasowych działaniach ale możliwość bezpośredniego kontaktu Krakowian dała nam szansę na szeroką prezentację działań. W trakcie realizacji projektu nawiązaliśmy kontakt z młodzieżą lokalną organizując otwarte warsztaty na których mogliśmy zaprezentować swoje osiągnięcia. Projekt miał duży wpływ zarówno na uczestników jak i
miejscową młodzież. Niektóre wypowiedzi podkreslające pozytywne rezultaty projektu: 

"...You are very interesting people!. You are great..." - one visitor in Cracow. 

 

"...W tym roku Wasz projekt był bardzo widoczny. Z przyjemnościa oglądałam tak uśmiechnietą i zaangarzowaną młodzież. Gratuluja kolejnego sukcesy" - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krakowie

 

"...Jesteśmy dumni, że nasza córka bierze udział w tym programie. Zaangażowanie i kreatywność dzieci jest widoczna w każdym działaniu" - rodzic uczestnika projektu. 

"...Wspanaiała idea integracji młodzieży europejskiej. Erasmus + to program który trzeba upowszechniać. Wy to robicie w piekny taneczny sposób" - Pedagog jednej z krakowskich szkół.  

 

CREATIVE DANCE IDEA - POLSKO-CZESKI PROJEKT 2015 

ERASMUS+     

Nasz projekt zatytułowany ”Creative Dance Idea" zrealizowaliśmy  we współpracy z zaprzyjażnionym klubem z Czech. Działania projektu odbyły się w Polsce w mieście Międzybrodzie Żywieckie. Wymiana trwała 10 dni i wzięło w niej  udział 48 uczestników, po 24 z każdego kraju. Głównym celem projektu była integracja międzykulturowa, uczenie się od siebie, rozwijanie naszej wspólnej pasji do tańca. Podczas zrealizowanych warsztatów i paneli,  studiowaliśmy różnorodne techniki tańca poznając jego "anatomię". W międzynarodowym składzie wymienialiśmy doświadczenia na temat historii i rozwoju naszych organizacji, ich wpływu na działania w Europie. Zbudowaliśmy pozytywną relację między naszymi krajami, poznaliśmy kulturę i obyczaje naszych partnerów. Wspólny projekt wpłyną na nasze umiejętności językowe. Pozwolił przełamać bariery, staliśmy się aktywnymi obywatelami Europy. Poruszyliśmy tematy dotyczące tolerancji, stereotypów i braku aktywności społecznej. Zrealizowaliśmy z powodzeniem szereg gier i zabaw integracyjnych, konkursów, quizów na temat Europy i naszych krajów. Najważniejszymi momentami były spotkania i pokazy z miejscowa młodzieżą  i lokalna społecznością. Nawiązane więzi i zdobyte umiejętności procentują w naszej dalszej pracy.

O widoczność projektu na poziomie lokalnym  zadbaliśmy  już  w fazie przygotowania. Informacje o projekcie pojawiała się we wszystkich wydarzeniach naszych klubów.  Przekazaliśmy  też informacje do urzędów i współpracujących z nami szkół. Tak jak przewidzieliśmy włączyła się lokalna młodzież.  Jednym z tematów jakie poruszaliśmy  podczas wieczornych paneli dyskusyjnych zawartych w programie projektu było obywatelstwo europejskie. Znaczenie obywatelstwa europejskiego oraz jego związek z tożsamością  narodową  są  sprawami bardzo aktualnymi i kontrowersyjnymi. Oprócz pogłębiania naszej wiedzy na temat Unii Europejskiej i zorganizowania konkursu z zakresu zdobytych wiadomości, skonfrontowaliśmy  nasze odczucia dotyczące roli człowieka w Europie.
Jednym ze sposobów było stworzenie plakatu przedstawiającego naszą rolę w dzisiejszej i przyszłej Europie. Uczestnicy
współpracowali w grupach mieszanych a następnie przedstawiali swoje pomysły. Naszym celem było budowanie wspólnej
odpowiedzialności za dobrobyt i stały rozwój wspólnoty. 
Kolejnym ważnym tematem jaki  poruszyliśmy  były  prawa i podstawowe swobody człowieka.  Rozmawialiśmy  o
działaniach na rzecz pokoju na świecie oraz osiągnięciach  większej jedności opartej na ochronie i rozwoju praw człowieka oraz
podstawowych wolności. Zapoznaliśmy wszystkich z przysługującymi nam prawami oraz przedstawiliśmy  narzędzia do realizacji
obowiązków. Poprzez wspólne zajęcia, współdziałanie w zespole, troskę o wzajemne bezpieczeństwo oraz pomoc w realizacji
celów,  uczyliśmy  się tego jak być dobrym obywatelem Europy. Podczas dyskusji każdy  miał możliwość odniesienia
się do wysuniętej tezy oraz podzielenia się swoimi odczuciami.

"Dzień kultury polskiej" 

 

"Dzień kultury czeskiej" 

 

CREATIVE DANCE IDEA emocje!