Kurs Instruktora  FITNESS 

Rekrutacja na kurs jest otwarta!

 KURS  WEEKENDOWY START  20.11.2021 r.

 GODZ. 10.00 ZAPRASZAMY!

Nie wymagamy badań lekarskich!!!


Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia różnych form zajęć fitness.

Kurs prowadzimy w Krakowie


Zdobyte uprawnienia zawodowe umożliwiają pracę w klubach, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenie zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).
Kurs obejmuje zjazdy weekendowe(sobota, niedziela godz 10-15) lub dwa tygodnie kursu wakacyjnego- zawsze w połowie lipca. Szkolenie  kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.  Absolwenci otrzymują certyfikat instruktora fitness w języku angielskim, zaświadczenie ukończenia kursu oraz dyplom/legitymację  instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością - fitness.
Kadrę kursu stanowią wykładowcy akademiccy, szkoleniowcy i prezenterzy fitness, wykładowcy kursów dla instruktorów rekreacji i fizjoterapeutów, specjaliści pracujący w ośrodkach odnowy biologicznej i klubach sportowych.

Ramowy program kursu:
*część specjalistyczna 90 godzin lekcyjnych-praktyka
*część ogólna (materiały dostępne w formie elektronicznej)

 

 • Najważniejsze pojęcia zwiazane z ideą fitness&wellness (historia, charakterytyka, podział);
 • Problematyka zawodu instruktora fitness
 • Metodytka zawodu instruktora fitness
 • Metodyka prowadzenia zajęć fitness, zasady i struktura lekcji
 • Podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu anatomii, biomechaniki, fizjologii, profilaktyki urazów i kontuzji,
 • Formy wytrzymałościowe (low, hi-lo, fat burning, aerodance)
 • Formy wzmacniające (m.in.: ABT, BS, tabata, trening obwodowy, cross fit, trening funkcjonalny, )
 • Formy mieszane (m.in.: step, TBC, BPU, kettlebell)
 • Formy prozdrowotne, body&mind (m.in.: Pilates, stretching, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne),
 • Wykorzystanie przyborów w lekcji fitness: taśmy Thera Band, piłki Body Ball, piłki Ballooning, ciężarki, tubingi, Rollery, Cyrkle, Kettlebell
 • Przykłady lekcji m.in: Fitness w ciąży, Aktywny Senior, Zumba,TMT, Boot Camp
 • BEZPŁATNY KARNET na treningi w Klubie Sportowym PODWAWELSKI

 


Pobierz formularz zgłoszeniowy już dzisiaj !

Wyslij na adres e-mail dorisaln@poczta.onet.pl


Dodatkowe informacje:

Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończone 18 lat


NIEZBĘDNE DOKUMENTY:   nie wymagamy badań lekarskich!

 • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5x4,5 cm;
 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Dokument potwierdzający zwolnienie z części ogólnej(AWF, instruktorzy innych dyscyplin)
 • Dowód wpłaty 

 

KOSZT :

 • część specjalistyczna 1400 zł
 • cześć ogólna 150 zł (materiały dostępne po wpłacie na pierwszych zajęciach)
 • egzamin + dyplom 150 zlotych

 

ORGANIZATOR, MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ ORAZ ZGŁOSZENIA:

Klub Sportowy PODWAWELSKI

ul.Komandosów 21, Kraków

tel. 12 266 54 05     

tel. kom. 501 702 640,  e-mail dorisaln@poczta.onet.pl

Wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.12/00027/2012