KURSY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ ZE SPECJALNOŚCIĄ  

TANIEC SPORTOWY

Patronat: Polski Zwiazek Rock'n'Rolla Akrobatycznego, Małopolski Związek Tańca


                               Zobacz zwiastun     https://youtu.be/pds7IHMtFSQ

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia różnych form tańca.

Zdobyte uprawnienia zawodowe umożliwiają pracę w klubach, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach, koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

Kurs obejmuje 8-10 zjazdów  weekendowych, zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym. Absolwenci otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu, certyfikat Instruktora Tańca w języku angielskim, legitymację/dyplom Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością - Taniec Sportowy.

Kadrę kursu stanowią mistrzowie tańca, trenerzy i sędziowie międzynarodowi tańca sportowego, wykładowcy akademiccy, wieloletni szkoleniowcy i prezenterzy różnych form tanecznych, wykładowcy kursów dla instruktorów sportu i rekreacji.

RAMOWY PROGRAM KURSU

- Część ogólna 70 godzin lekcyjnych - teoria w trybie e-learning. Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci AWF, instruktorzy rekreacji ruchowej innych specjalności.

- Część specjalistyczna 100 godzin lekcyjnych - praktyka ( w tym 20 godzin praktyka w klubie sportowym: hospitacja zajęć, przygotowanie i prowadzenie części zajęć, analiza przepisów sędziowskich, udział w organizacji zawodów sportowych)

Tematyka i program kursu:

 • Historia tańca w Polsce i na świecie
 • Teoria i metodyka poszczególnych stylów tanecznych
 • Problematyka zawodu instruktora
 • Zasady i struktura zajęć
 • Podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu: anatomii, biomechaniki, fizjologii, profilaktyki urazów i kontuzji
 • Pedagogika, metody nauczania ruchu
 • Tańce Latynoamerykańskie (Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive)
 • Tańce Standardowe (Walc Angielski, Tango, Walc Wiedeński, Foxtrot, Quickstep)
 • Rock'n'Roll Akrobatyczny
 • Autentic Jazz, Lindy Hop,Boogie Woogie, Rock'n'Roll Tradycyjny
 • Taniec Klasyczny
 • Jazz
 • Taniec Nowoczesny (wybrane style)
 • Wybrane tańce ludowe
 • Tańce integracyjne
 • Salsa, Bachata
 • Inne rekreacyjne formy taneczne

 kurs instruktora tańca

Pobierz formularz zgłoszeniowy już dziś !

Wyslij na adres e-mail dorisaln@poczta.onet.pl

Zobacz poprzednie edycje: https://www.youtube.com/watch?v=pds7IHMtFSQ&feature=share

Dodatkowe informacje:


NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 • zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania zawodu instruktora rekreacji ruchowej / Taniec,  zawierającej sformułowanie: "w/w jest zdolna/y uczestniczyć w kursie dla instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością taniec sportowy,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5x4,5 cm;
 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Dokument potwierdzający zwolnienie z części ogólnej (studenci i absolwenci AWF, instruktorzy innych dyscyplin sportowych)
 • Dowód wpłaty lub pierwszej raty

KOSZT :

 • cześć specjalistyczna 2000 zł, PROMOCJA! część ogólna w cenie części specjalistycznej!!!
 • cześć ogólna GRATIS
 • egzamin 50 zł

 

ORGANIZATOR, MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ ORAZ ZGŁOSZENIA:

Klub Sportowy PODWAWELSKI

ul.Komandosów 21

tel. 12 266 54 05     

tel. kom. 514 637 672  lub  501 702 640, e-mail dorisaln@poczta.onet.pl

Wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.12/00027/2012