INTERNATIONAL POLISH CUP IN ACROBATIC ROCK'N'ROLL

POLISH BOOGIE WOOGIE CUP


INVITATION / ZAPROSZENIE 

APPLICATION FORM / FORMULARZ ZGŁOSZEŃ 

TIME TABLE / HARMONOGRAM  

Dear Rock'n'Roll Friends,


We cordially invite you to the International Polish Cup in Acrobatic Rock'n'Roll and the Polish Cup in Boogie Woogie to a new rock'n'roll place on the map of Poland - Gorlice.
Gorlice is a picturesque town founded around 1355 by Derslaw Karwacjan, located at the gates of the Low Beskids, approx. 100 km south of Kraków. 
A place not yet so crowded, where there are no crowds of tourists queueing up to see the local attractions. 
However, there are plenty of natural gems, architectural wonders and reminders of events that have made a lasting mark on history. 
As the unofficial capital of the Low Beskids, the town, has been a meeting place of religions as well as of Polish, Lemko and Jewish cultures for centuries. 
This cultural landscape was always painted with diversity, which of course has influenced the community, but it has also influenced the urban layout and architecture of the town. 
More information about this place can be found here: https://visitmalopolska.pl/en_GB/-/gorlice-miasto-swiatla  
Below you will find all information about this event, to which, on behalf of the organizers, I warmly invite you.

With sporting greetings,
Alojzy Nowak


Drodzy Rock'n'Rollowi Przyjaciele,

Zapraszamy serdecznie na Międzynarodowy Puchar Polski w Rock'n'Rollu Akrobatycznym i Puchar Polski w Boogie Woogie do nowego rock’n’rollowego miejsca na mapie Polski jakim są Gorlice. 
Gorlice to malownicza miejscowość założona około 1355 r. przez Dersława Karwacjana, położona u bram Beskidu Niskiego, ok. 100 km na południe od Krakowa. 
Niezadeptany zakątek, gdzie do lokalnych atrakcji nie ustawiają się długie kolejki turystów. Nie brak tu jednak przyrodniczych perełek, cudów architektury czy pamiątek po wydarzeniach, które na trwałe zapisały się na kartach historii. 
Miasto jako niepisana stolica Beskidu Niskiego od wieków jest miejscem spotkań religii oraz kultur polskiej, łemkowskiej  i żydowskiej. 
Krajobraz kulturowy od zawsze malowany był różnorodnością, która wpłynęła na społeczność, ale także na układ urbanistyczny i architekturę miasta. 
Więcej informacji na temat tego miejsca znajdziesz tutaj: https://visitmalopolska.pl/-/gorlice-miasto-swiatla 
Poniżej znajdziesz wszelkie informacje dotyczące tego wydarzenia, na które w imieniu organizatorów bardzo gorąco zapraszam.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Alojzy Nowak


INVITATION / ZAPROSZENIE 

APPLICATION FORM / FORMULARZ ZGŁODZEŃ    

TIME TABLE / HARMONOGRAM