Początki działalności Klubu Sportowego PODWAWELSKI sięgają roku 1981. W roku 2003 nasze stowarzyszenie  zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawowa sfera zadań publicznych realizowanych przez naszą organizację to wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej, związana z tą  działalnością promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, oraz działalność edukacyjna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, promocja i organizacja wolontariatu, działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

W roku 2018 Klub nasz został nagrodzony Medalem Polonia Minor i Pucharem Marszałka Województwa Małopolskiego za działalność w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.  W tym samym roku zarządzeniem nr 262/2018 Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski nadał naszemu Klubowi odznakę Honoris Gratia w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców.

Propozycja programowa naszego Klubu skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, wśród których znajdują się zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy.

Realizując zadania statutowe oferujemy obszerny program rozwoju sportu, rekreacji i wypoczynku, Klub nasz współpracuje z licznymi placówkami, ośrodkami i organizacjami polskimi jak i zagranicznymi. Skupia wybitnych fachowców z wielu dyscyplin. Utytułowana kadra trenerów i instruktorów stwarza najlepsze warunki do samorealizacji, motywuje do osiągania założonych celów poprzez szeroko pojętą aktywność ruchową.  Zawodnicy naszego Klubu osiągają bardzo wysokie lokaty zarówno w rywalizacji krajowej, jak i międzynarodowej. Uczestniczą w licznych zawodach sportowych, szkoleniach i obozach treningowych.

Klub zrzesza ponad 700-set członków, prowadzi treningi sportowe i zajęcia w siedmiu sekcjach, w tym pięciu sportowych: Rock'n'Roll Akrobatyczny, Tenis Stołowy, Boks, Gimnastyka, Sporty Lotnicze-Modelarstwo, oraz dwóch rekreacyjnych: Fitness, Siłownia. Klub nasz od roku 2012 należy również do grona instytucji szkoleniowych, prowadzi kursy instruktorskie z uprawnieniami zawodowymi: Fitness - Nowoczesne Formy Gimnastyki oraz Tańca Sportowego.

Od roku 2008 Klub współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 25 w Krakowie prowadząc klasy sportowe o profilu Akrobatyka Sportowa - Sport Taneczny - Rock'n'Roll Akrobatyczny.

Od samego początku działalności byliśmy również organizatorem wielu imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim jak i regionalnym. Mamy za sobą realizację wydarzeń takich jak: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchary Świata w Rock’n’Rollu Akrobatycznym, Międzynarodowe Mistrzostwa i Puchary Polski w Rock’n’Rollu Akrobatycznym, Mistrzostwa i Puchary Polski, Mistrzostwa Krakowa oraz szereg innych zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim czy też miejskim.

Zorganizowane przez nasz Klub Mistrzostwa Świata, Europy i Puchar Świata Kraków 2019, link do filmu promo-video: https://www.youtube.com/watch?v=iY6Orgf6_6U , było wydarzeniem, które pobiło wszelkie dotychczasowe światowe rekordy w ilości uczestników w tej dyscyplinie, suma startujących zawodników przekroczyła liczbę 1500. Dwudniowa edycja tego wydarzenia sportowego zgromadziła każdorazowo komplet publiczności, a oglądalność transmisji na żywo przekroczyła liczbę 68 000. Link do reportażu TVP3 Kraków z realizacji i przebiegu tego wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=9N3XEXLGuVI 

Dołącz do nas, buduj z nami swoją sprawność fizyczną, bądź zdrowy, osiągaj sukcesy i tak jak my działaj z pasją. Serdecznie Zapraszamy !